Surd: Táblát avattak Kuzmics Istvánnak „és” Štefan Kuzmič-nak az emlékére

Létrehozás: 2009. október 06., 07:57 Legutolsó módosítás: 2009. október 06., 07:59

Surd – „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek.” (Zsid 13,7) – ez az ige áll a surdi templom bejáratánál állított táblán, és ez volt az igei mottója a településen október 4-én tartott nemzetközi megemlékezésnek is. Magyar és szlovén egyházvezetők, lelkészek, gyülekezeti tagok a „vendek apostolaként” emlegetett surdi tiszteletes – Kuzmics István – evangélikus lelkész halálának kétszázharmincadik évfordulójának alkalmából gyűltek össze. Forrás: EvÉlet-infó. Bővebben az Evangélikus Élet 2009. 10. 11-én megjelenő számában olvashatnak erről az eseményről.

Az ünnepi istentiszteleten először Geza Erniša, a Szlovéniai Evangélikus Egyház püspöke állította a gyülekezet elé példaként Štefan Kuzmič életútját igehirdetésében. Az idehaza Kuzmics Istvánként számon tartott lelkész munkásságával kapcsolatban a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Ittzés János arra mutatott rá, hogy „nem az ige van az egyházért, hanem az egyház van azért, hogy az ige terjedhessen és terjedjen.”

Mint ismeretes, Kuzmics István egyháztörténeti jelentőségű munkássága leginkább abban mutatkozott meg, hogy lefordította, és 1771-ben Halléban megjelentette a vend nyelvű Újszövetséget.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben