Sajtótájékoztatót tartott egyházunk vezetése a Határnyitás szimpóziumról

Létrehozás: 2009. július 01., 22:11 Legutolsó módosítás: 2009. július 01., 22:59

Budapest – Sopron – Július 3-5 között kerül megrendezésre Sopronban az Eljutni a határig, Határnyitás 1989-2009 című szimpózium, amelyről ma egyházunk elnöksége, Ittzés János elnök-püspök, Prőhle Gergely, országos felügyelő, valamint dr. Fabiny Tamás püspök, a sajtó képviselői előtt tájékoztatást tartott, a Szilágyi Erzsébet fasorban lévő Északi Püspöki Hivatalban.

 
 

Az Európai Protestáns (Evangélikus) Egyházak Közösségének ötlete alapján szervezett rendezvényre nem csak Magyarországról, hanem Ausztriából és Németországból is számos vendég érkezik. A tervek szerint a vasárnapi záró istentiszteleten ezerötszáz ember előtt hirdeti majd Isten igéjét a bajor püspök, dr. Johannes Friedrich.

Ittzés János elnök-püspök a sajtó képviselői előtt először is ismertette az Eljutni a határig, Határnyitás 1989-2009 című rendezvény programját.

„Ez egy kimondottan protestáns egyházi jellegű, emlékező esemény, amely összefügg azzal, hogy az egyházak tagjai vagy megajándékozottként, vagy szervezőként részesei voltak a határok megnyitását kiváltó folyamatnak. Ehhez azonban társul az a hitbeli meggyőződésünk, hogy a világ dolgaihoz a mindenható Istennek köze van, még abban az esetben is, hogyha azt a történelem tényezői nem ismerik el, vagy kétségbe vonják” – mondta elöljáróban Ittzés. Az elnök püspök hangsúlyozta, hogy ez egy emlékező, hálaadó és jövőbe tekintő alkalom is lesz.

„Nem szeretnénk azonban elhallgatni ennek az eseménynek súlyos társadalmi és politikai összefüggéseit sem, ezért is örültünk annak, hogy Németh Miklós akkori miniszterelnök, közéleti személyiség elfogadta meghívásunkat. Az ő jelenléte a politikai dimenziót helyére teszi és személye a mértéktartást is meg fogja jeleníteni” – hangsúlyozta a püspök, majd felsorolta, hogy az egykori miniszterelnök mellett – többek között – a bajor evangélikus egyház képviseletében eljön majd Sopronba dr. Johannes Friedrich, tartományi püspök, az Osztrák Evangélikus Egyháztól jelen lesz dr. Michael Bünker püspök, dr. Oplatka András történész, a Neue Züricher Zeitung korábbi külpolitikai szerkesztője, valamint Balog Zoltán parlamenti bizottsági elnök, református lelkipásztor és Steinbach József, református püspök is.

„Nem csak a földrajzi határokon, hanem felekezeti határokon is túlnyúlik tehát az esemény jelentősége – magyarázta Ittzés János. – Szeretnénk, ha a kisemberek életének eseményei is belekerülnének a történésekbe, a szem és fültanúk is vallanának arról, mit jelentett számukra annakidején a határnyitás. A színes és sokirányú programok, azaz az immanens dimenzió mellett azonban a célunk, hogy a transzcendens dimenzió kapjon hangsúlyt.”

Az újságírók Marilyn Manson VOLT fesztiválon való szereplésével kapcsolatban is kérdést intéztek az egyházi vezetőséghez.
Mint ismeretes, a Római Katolikus Egyház, illetve a Győri Egyházmegye imádságra és böjtre szólította fel híveit a koncert napján, hogy ezzel tiltakozzanak a sátánista szövegeiről hírhedt énekes és együttesének fellépése ellen.
„Néha az az érzésem, hogy bizonyos társadalmi eseményeknél a túl erős egyházi tiltakozás inkább kontra produktív – fogalmazott óvatosan Ittzés János elnök-püspök. – Nyilván az óvó, védő szót ki kell mondani, de fontos a párbeszéd folytatása egy adott kérdésről. Egy tábori lelkészi szolgálatban részt vevő lelkészünk, Nánai László elemző, kritikai előadással készül és a fesztiválon működő Közös Pontban párbeszéd folytatását kezdeményezi a kérdésről. Reménységünk szerint erre sokan oda fognak majd figyelni és szerintem az efféle párbeszéd célravezetőbb.”

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Prőhle Gergely az ügy közéleti és politikai dimenziójára fókuszálva elmondta:

„Addig, amíg a rendszerváltás tekintetében Lengyelországgal kapcsolatban a Szolidaritás, Csehországgal szemben a Charta ’77 jut a politikusok eszébe, addig Magyarországgal kapcsolatban az MSZMP reformszárnya. Magyarországon akkoriban szabadabb légkör uralkodott, mint a többi szocialista országban, így az a fajta polgári ellenállás, vagy mozgolódás, mint a Szolidaritás vagy Charta 77 másképp van számon tartva. Ezért is fontos Oplatka András jelenléte, hiszen tavaly megjelent könyvében elsőként próbál leszámolni ezekkel a különböző „mítoszokkal”, amik abból erednek, hogy a politikusok még életükben szeretnék saját szobraikat megfaragni, ám a dokumentumok sajnos sok esetben egészen más képet tárnak elénk róluk. Mindenféle mítosszal szemben, Németh Miklósnak akkor és ott valóban lényeges szerepe volt, de nem június 27-én döntött a határnyitásról, hanem már május 2-án. Fontos tehát, hogy a valósághoz ragaszkodjunk. A rendezvény szempontjából fontos volt a helyszín kiválasztása, hiszen a páneurópai piknik szempontjából lesz megfoghatóvá a rendszerváltás civil része. A reformgondolatok az MSZMP reformszárnyában bizonyára nem jöttek volna létre, ha nincsen a nagy nemzeti nyomás, amely akár 1956-ig is visszavezethető, és amely Magyarországon a szocializmus éveit is mássá tették, mint más szocialista országokban. A civil motívum tehát a volt miniszterelnökkel és egy történésszel együtt teljes.”

Az országos felügyelő hozzáfűzte ehhez azt is, hogy a határnyitáshoz kapcsolódik majd az a program is, hogy német egység napjának előestéjén, október másodikán a Deák téri evangélikus templomban, az alsó-szász evangélikus egyház püspökasszonya, Margot Kässmann fog igét hirdetni, így zárva le azt az ívet, amelyben az egyházi hálaadás és egyfajta jövőbetekintés is megfogalmazódik az egykori és mai európai folyamatokkal kapcsolatban.

További információ, a témában megjelent cikkek, hasznos linkek: 

Határnyitás szimpozium – program: 

http://www.evangelikus.hu/Members/bollazsu/hatarnyitas-201989-szimpozium  

Interjúk Cselovszkyné dr. Tarr Klárával a Határnyitás rendezvényről: 

http://www.evangelikus.hu/interju/eljutni-a-hatarig-2013-hatarnyitas-1989-2009 

http://www.evangelikus.hu/interju/nemeth-miklos-is-ott-lesz-a-hatarnyitas-unnepen

http://www.evangelikus.hu/aktualis/hatarnyitas-89-a-volt-miniszterelnoek-is-elfogadta-a-meghivast  

Publicisztikai írások a Határnyitásról: 

http://www.evangelikus.hu/publicisztika/eljutni-a-hatarig-szimpozium-2013-hatarnyitas-201989-2013-lelkesz-szemmel  

http://www.evangelikus.hu/publicisztika/a-hatarnyitas-20-eve-2013-nemet-szemmel (a cikk magyar és német nyelven olvasható)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben