Nyolcak imája egymásért

Létrehozás: 2008. november 13., 09:42 Legutolsó módosítás: 2008. november 13., 09:43

Budapest - Az újpesti lelkipásztorok – katolikus papok, evangélikus, református és baptista lelkészek – immár második évtizede rendszeresen összejönnek, és közösen olvassák a Bibliát, beszélgetnek Isten Igéjéről, közösen imádkoznak. Forrás: http://www.biblia-tarsulat.hu/dokum/ujpestbesz.htm - az oldalon még további képek találhatóak az eseményről.

Nyolcak imája egymásért

Solymár Péter evangélikus lelkész a színpadon

Bizonyára ennek a hosszú évek óta tartó szeretetteljes kapcsolatnak a gyümölcse volt az a rendezvénysorozat, amelyet az újpesti egyházközségek és gyülekezetek közösen szerveztek és valósítottak meg. Ennek ünnepélyes lezárását jelentette a november 8-án az újpesti Ady Endre Művelődési Központban megrendezett bensőséges és változatos közösségi együttlét, az újpesti Ökumenikus Biblianap. Néhány kiemelkedő mozzanat az egész délutánt-estét kitöltő rendezvény programjából:
Tomka Ferenc plébános előadása "A Biblia történetisége és a szentföldi ásatások bizonyossága" címmel. Az előadó beszámolt arról, hogy a Biblia hitelességét a szentföldi ásatások teljes mértékben alátámasztják, szemben manapság annyira felkapott és reklámozott állításokkal, miszerint más, okkult iratok hitelesebb képet festenének Jézusról és a bibliai eseményekről, mint maga a Biblia. Az előadás során részleteket láthattunk egy DVD-ről ("A Szentföldön Jézus lába nyomán"), amelyet a Tomka atya állított össze a helyszínen, Jézus szülőföldjén készült felvételek felhasználásával.
– A nyolc újpesti lelkipásztor hálaadó imája. Mindazok számára, akik a Művelődési Központ nagy előadótermében jelen voltak, egyedülálló élmény volt azt látni és hallani, hogy Újpest lelkipásztorai ezúttal nem meghitt, szűk körben, hanem a Művelődési Központ pódiumára lépve mondanak szívből jövő imát egymásért, a kerület híveiért és minden lakosáért, halát adva Isten Szaváért, amelyből mindannyian erőt és világosságot nyerhetünk. A döbbenten, áhítatos csöndben figyelő tömeg előtt egymás után szólaltak meg az egyes felekezetek papjai, lelkipásztorai: Horváth Zoltán  rk. plébános, Zámbó András ref. Lelkész, Tomka Ferenc rk. plébános, Juhász Emilia ref. lelkész, Marosi Nagy Lajos baptista előljáró, Zámbó Hajnalka ref. lelkész, Solymár Péter ev. lelkész és Vendrey Gábor rk. plébános  (az ima meghallgatása: Imádkozzunk!). 
 – Istendicsőítés énekkel, zenével. A rendezvényen kiemelt helyet kapott az ének és a zene, mint "kétszeres imádság". Az Egek Királynéja főplébánia scholája a Magyar Gregoriánum három zsoltárfeldolgozását adta elő. Meláth Andrea és dr. Meláth Ottó Mendelsohn: Az Élő Ige szerzeményét adták elő: egy hálaéneket a Bibliáról. A Kertvárosi Katolikus Kórus Bárdos, Halmos, Pitoni, Rimszkij-Korszakov és Bach műveket énekelt. Az éneklő imádságok sorát a Baptista Kórus előadása zárta.
– A "Boldog aki olvassa" kulturális bibliai pályázat eredményhirdetése. A megyeri Nagyboldogasszony Plébánia közössége által meghirdetett pályázaton minden korosztály indulhatott, bármely felekezetből. Vers- és prózamondás kategóriában I. helyezettek: alsó tagozat Nagy Bálint 3.o. tanuló (Benkő István Ref. Iskola), középiskolás Varga Dániel 11.o. tanuló (Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola), felnőttek: Baráth Zsófia (vers). Ének kategóriában I. helyezett Szigethy Levente 3.o. tanuló (Benkő István Ref. Iskola), felső tagozatos Ábel Orsolya 7. o. tanuló (Megyeri Plébánia, saját szerzeménnyel). Zene kategóriában Tóth Milán 4.o. tanuló (Szent János Apostol Ált. Iskola, furulya), Miklós Béla 5. o. tanuló (Megyeri Plébánia, zongora), Kerékfy Márton felnőtt, (Megyeri Plébánia, orgona, saját szerzemény). Képzőművészeti kategóriában 13 rajz és 3 kerámia kapott díjat.
– Az ünnepség résztvevői a szünetben megtekinthették a Művelődési Központ előterében a kulturális pályázat díjazott alkotásait, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bibliakiállítását, vásárolhattak Bibliákat (fél áron) és Bibliával kapcsolatos kiadványokat (Harmath Kiadó, Káposztásmegyeri Plébánia, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat), és felüdülhettek a Művelődési Központ kávézójának kínálatával. A gyermekek számára egy külön helyiségben szervezett programokat az Újpesti Főplébánia Regnum Marianum közössége a szalézi munkatársakkal karöltve.
– A lelkiekben és programokban gazdag Biblianapot két koncert zárta: Sillye Jenő vallomásokban gazdag gitárkoncertje, és a Református Szövetség zenekarának koncertje.
Az évek óta tartó ökumenikus együttműködés résztvevői: Újpesti Egek Királynéja Főplébánia, Újpest-Megyeri Nagyboldogasszony Szalézi Plébánia, Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia, Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia, Újpest-Káposztásmegyeri Református Misszió Egyházközség, Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség, Újpesti Evangélikus Egyházközség és az Újpesti Baptista Gyülekezet.
Köszönet illeti ezért a csodálatos napért a rendezőket, legfőképpen Solymár Péter evangélikus lelkészt, és Zámbó  Hajnalkát, Zámbó András református lelkészt, Tomka Ferenc plébánost (és segítőjét, Hlavacska Ilonát), Vendrey Gábor plébánost (és segítőit, Belák Jánost és Belákné Szélest Irént). Köszönet illeti a támogatókat, dr. Derce Tamás újpesti polgármestert, és nem utolsósorban a Kultúrház igazgatóját, dr. Oláh Zsigmondot, hogy a helyszínt ellenszolgáltatás nélkül biztosította a rendezvény számára. Mindenekelőtt azonban az újpesti nyolc lelkésznek szeretnénk őszinte elismeréssel adózni, hogy szeretetben együttműködve, imádkozva fáradoznak azon, hogy Isten Igéje ismertté váljon és érvényre jusson az újpesti hívek és lakosok életében és mindennapjaiban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben