Nyilatkozat a szlovák-magyar viszonnyal kapcsolatban

Létrehozás: 2008. november 10., 15:55 Legutolsó módosítás: 2008. november 10., 15:59

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnökségének és Püspöki Tanácsának nyilatkozata

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsa, egyetértve a Szlovákiai Evangélikus Egyház Püspöki Karának nyilatkozatával – aggodalommal figyeli a szlovák-magyar viszonyban tapasztalható ellentétek újabb kiéleződését. Mivel a  magyarországi evangélikusok jelentős része szlovák nemzetiségű, a szlovákiai evangélikusok között pedig nagy számban találunk magyar anyanyelvűeket, a Magyarországi Evangélikus Egyház  különösen is érdekelt abban, hogy ne terheljék ellentétek a két nemzet viszonyát. Éppen ezért elítéljük az elmúlt időszak szélsőséges megnyilvánulásait, elvárjuk a hatóságoktól, hogy az elkövetőket felelősségre vonják, és mindent  tegyenek meg annak érdekében, hogy a felebaráti szeretet és az Európai Unió tagállamaiban követendő normák érvényre jussanak. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsa 
Ittzés János elnök-püspök, Gáncs Péter püspök, Dr. Fabiny Tamás püspök
Prőhle Gergely, országos felügyelő

 

A Szlovákai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Karának nyilatkozata:

Tisztelt szlovákiai állampolgárok, testvéreim! 

         Nyugtalanítanak bennünket azok a szélsőséges megnyilvánulások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a szlovák és magyar nemzethez tartozók viszonyát. Ezért azzal felhívással fordulunk önökhöz, hogy ítéljék el önök is a nemzetiségi gyűlölködés megnyilvánulásait, a radikalizmust, ne engedjenek a provokációknak, és ne csatlakozzanak a negatív érzések kinyilvánításához. 

         Felszólítunk minden jó érzésű embert, hogy cselekedjen a keresztyén elvek a szeretet és igazság szellemében, igyekezzen a jó viszonyok megőrzésén a nemzetek és nemzetiségek között a Szlovák Köztársaságban, és a jószomszédi viszonyok megtartásán a Magyar Köztársasággal. 

A Szlovákai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Karának nevében Miloš Klátik, egyetemes püspök, s. k.    

Pozsonyban, 2008. november 7-én

 

Vážení občania Slovenskej republiky, bratia a sestry, 

sme znepokojení s prejavmi extrémizmu, ktoré nepriaznivo  ovplyvňujú vzťahy medzi príslušníkmi slovenského a maďarského národa.  Preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste aj Vy odsúdili prejavy  národnostnej neznášanlivosti a radikalizmu, aby ste nepodľahli provokáciám a nepripojili sa k negatívnym prejavom emócií. 

Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby konali v duchu kresťanských  princípov lásky a pravdy,  snažili sa o dobré vzťahy medzi národmi a národnosťami v Slovenskej republike, ako aj o naše dobré susedské vzťahy s Maďarskou republikou.           

Za Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.

 V Bratislave 7. 11. 2008

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben