Nyilatkozat – A Magyar Televízió vallási műsorait érintő változásokkal kapcsolatban

Létrehozás: 2009. december 03., 16:44 Legutolsó módosítás: 2009. december 03., 16:46

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Metodista Egyház és a Magyar Ortodox Egyház vezetősége megdöbbenéssel értesült a Magyar Televízió Zrt. (MTV) 2010-es évi műsorrendjének tervezett változásairól.

Az egyházak vezetőinek értesülése szerint az MTV-t érintő 2010-es tervezett költségvetési elvonások súlyosan veszélyeztetik az MTV közszolglati feladatvállalását, hiszen nem teszik lehetővé újabb vallási műsorok készítését.

A Rádiózásról és Televíziózásról szóló 1996 évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a 2000. január 1-jén hatályba lépett, az MTV és a nyolc történelmi egyház és felekezet között létrejött megállapodás értelmében a közszolgálatot végző MTV a közszolgálatot végző történelmi egyházak és felekezetek szeretvállalásához, hitéleti, erkölcsi, oktatási, nevelési, szeretetszolgálati és missziós tevékenységének bemutatásához a műsorokon keresztül nyilvánosságot biztosít.

A megállapodás rögzíti az együttműködés szabályait, biztosítja annak kereteit és egyben garantálja a műsorszerkesztés biztonságát. A megállapodás értelmében a műsorok készítésének személyi, technikai és anyagi feltételeit az MTV biztosítja a Vallási Műsorok Szerkesztőségén belül.

Az Együttműködési megállapodás értelmében annak megváltoztatásához a felek együttes akarata szükséges. A történelmi egyházak és felekezetek tiltakozásukat fejezik ki a megállapodás egyoldalú megsértése miatt, amely súlyosan diszkriminálja és ellehetetleníti az egyházak közszolgálati szerepvállalását.

Budapest, 2009. december 3.

Dr. Erdő Péter bíboros s.k.

a Magyar Katolikus Püspki Konferencia elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök s.k.

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Ittzés János elnök-püspök s.k.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Dr. Feldmájer Péter elnök s.k.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Balázsi László megbízott püspök s.k.

Magyarországi Unitárius Egyház

Dr. Mészáros Kálmán elnök s.k.

Magyarországi Baptista Egyház

Csernák István szuperintendens s.k.

Magyarországi Metodista Egyház

Mark Golovkov jegorjevszki püspök s.k.

Magyar Ortodox Egyház

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

közszolgálat, MTV

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2009. december 03., 18:21
Nagyszerű dolog, hogy az érintett egyházak ilyen gyorsan tudtak reagálni a helyzetre ezzel a közös nyilatkozattal. Jó lenne tudni, hogy a nyilatkozat közzétételén túl sor kerül-e valamilyen egyéb lépésre? A MTV részéről a vallási műsorokkal kapcsolatos intézkedés még csak terv, sajtóhír, vagy bejelentették már hivatalos formában is? Mert ha igen, akkor van alap a szerződés egyoldalú megszegése és a médiatörvény megszegése miatt komolyabb (jogi) eljárás megindítására.

MTV

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. december 03., 19:12
Az egyházak vezetői még az elmúlt héten levelet kaptak a Magyar Televízió vezetőségétől, amelyben a kurtításokkal kapcsolatos változásokról értesítették őket.
Ezzel kapcsolatban az elmúlt héten is jelent már meg cikk és interjú is honlapunkon.
A fenti nyilatkozat ezekre a tervezett változásokra való reagálás az egyházak részéről.
Az ügy folyamatban van, az egyházak megteszik a tőlük telhető lépéseket.
Horváth-Bolla Zsuzsanna, szerkesztő