Meglepetések délutánja – Lelkészavatás Lőrincen

Létrehozás: 2009. június 29., 17:49 Legutolsó módosítás: 2009. június 30., 20:06

Budapest – Pestszentlőrinc – „Istenünk a meglepetések Istene” – kezdte igehirdetését Gáncs Péter püspök, amikor lelkésszé avatta Grendorf Pétert és Grendorf-Balogh Melindát. Többek között arra utalt, hogy a pestszentlőrinci templomban június 27-én tartott alkalmon – a meghívóval ellentétben – nem egy, hanem két fiatal állt az oltár elé. A Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Bácskai Károly adjunktus, a helyi gyülekezet részéről pedig Győri Gábor esperes vett részt az ordinációban. Szöveg: Hulej Enikő / Evangélikus Élet, 2009. 07. 05.

 
 
Meglepetések délutánja – Lelkészavatás Lőrincen

Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda Fotó: Hulej Enikő

A Péter és Melinda által választott vezérige (Zsolt 139,23a és 2Móz 4,12) mintha párbeszédet alkotna: a zsoltáros kéri Istent, hogy vizsgálja meg, a mózesi igében pedig az Úr buzdítja szolgáját, hogy menjen, és tegye a dolgát. Az ordináció a küldés ünnepe, de nem mestereket küldünk ki Krisztus szolgálatára, hanem tanítványokat, akikkel együtt megy a Mester – hangsúlyozta a püspök, és örömének adott hangot, amiért a fiatalok házaspárként indulnak, így közös ügyet szolgálva egymás támaszai lehetnek.

Az úrvacsoraosztást az új lelkészek mentoraikkal, Lindákné János Zsuzsannával és Cselovszky Ferenccel közösen végezték. Különleges volt, hogy a bevezető imádság személyes megfogalmazásban hangzott fel. Szolgált a Lőrinci Grádicsok énekkar. 

Péter útja nem vezetett egyenesen a lelkészi pálya felé. A Kőbányai Zenei Stúdióba járt, és basszusgitáros lett. A Deák téri templomba először Bach zenéje vonzotta, de mélyen érintették id. Pintér Károly igehirdetései is. Az az év, amit aztán polgári szolgálatosként töltött ott, életének új irányt adott. Id. dr. Hafenscher Károly felkészítése után 2003-ban kezdte el teológiai tanulmányait. Három éven át az Újszövetségi Tanszék demonstrátora volt. Zenélt a Tamás mise zenekarában.

Melinda a pestszentlőrinci gyülekezetből indult. Számára Havasi Kálmán és Győri Gábor lelkészek voltak meghatározóak. Lőrinci gyermekmunkásként elindította a vasárnapi óvodás-alkalmat. 2003-ban a Deák Téri Gimnáziumban érettségizett. Harmadéves teológusként köztársasági ösztöndíjas volt. Egy szemeszteren át Kanadában tanult, s közben a torontói magyar gyülekezetben szolgált – ennek felügyelője, dr. Mekis Éva jelen volt az ordináción. A csővári gyülekezethez rokoni szálak fűzik.

2008-ban kötöttek házasságot. A hatodévet a hévízgyörki, ill. a Deák téri gyülekezetben töltötték. 

Az istentisztelet után került sor a köszöntésekre. Köszöntötte őket Nánási József felügyelő és az ifjúság a helyi egyházközség részéről; Smidéliusz Gábor a Deák téri és Tóth Gáborné a hévízgyörki gyülekezet nevében, Lengyel Anna kerületi felügyelő, valamint az ordinációt végző szolgálattevők.

A püspök egy-egy tarisznyával és a lelkészi oklevéllel bocsátotta a szolgálat útjára új beosztott lelkészeit: Grendorf Pétert augusztus 1-jétől Rákoskeresztúrra, Grendorf-Balogh Melindát pedig a Deák térre – részben gyülekezeti, részben országos ifjúsági munkára – küldve, és hozzátette, hogy nagy a lehetőség, a felelősség, a kihívás… Ezután a frissen ordinált lelkészek szülei és a lőrinci gyülekezet vendégül látta az ünneplőket.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben