Megjelent az Elmélyülés – az Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok sorozat legújabb kötete

Létrehozás: 2009. augusztus 04., 13:18 Legutolsó módosítás: 2009. szeptember 04., 15:51

Budapest – Elmélyülés címmel az Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok sorozat legújabb, 2009-2010-es kötete látott napvilágot a napokban a Luther Kiadó gondozásában. A könyvet a kiadó munkatársai igyekeznek mihamarabb eljuttatni – reménység szerint az Evangélikus Élet következő számaival együtt – a gyülekezetekhez. Szöveg: Bolla Zsuzsanna

Megjelent az Elmélyülés – az Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok sorozat legújabb kötete

Elmélyülés

Gáncs Péter püspök ajánlójában a következőképpen fogalmaz a könyvvel kapcsolatban: „Talán sokunk közös tapasztalata, hogy napjaink lelkészi szolgálata egyre sokoldalúbbá, tágabb ölelésűvé válik. Ez egyszerre jelenthet gazdagodást, de ugyanakkor magában rejti a szétszórt felszínesség, a megüresedés, a kiégés veszélyét is. Ezt az ismerős kísértést segíthet leküzdeni munkatervünk, amely igyekszik újra felfedezni a mélység elveszített dimenzióját. Segíthet annak kincseit megláttatni, először velünk, majd pedig a reánk bízottakkal.”

Az országos evangélikus gyülekezeti munkaprogramoknak ez az immáron harmadik évfolyama, a stratégiai megújulás jegyében született. Tematikus számként első része annak az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszéke által kidolgozott ötéves tantervnek, koncepciónak, amely az elmélyülés, megismerés, megerősödés, együttműködés és kitekintés fogalmai köré csoportosul majd.

„Közös célunk gyülekezeteink, közösségeink alapozása és építése. Egy másik bibliai képpel élve: plántálni és öntözni szeretnénk a növekedés ígéretének reménységében” – írja Gáncs Péter.

Az idei évben három bibliai könyv kerül elemzésre több mint 500 oldalon: Hóseás könyvére, János evangéliumára és a két Timóteus-levélre koncentráltak a szerkesztők, akik a gyöngyhalász mozdulatsoraival vezetnek végig a témán: az elszánás, levegővétel, lemerülés, felfedezés, megszerzés, felemelkedés mozdulatsoraira osztották be a munkaévet.

Gyülekezeti bibliaórák, tematikus, az elmúlásról és az örök életről szóló bibliaórák, ifjúsági órák, gyermekkatekézis, családi istentiszteletek, baba-mama kör, Biblia-iskola, Alpha-kurzus és egyéb rendezvényekhez kívánnak segítséget nyújtani a könyvvel.

Végezetül pedig – köszönetképpen – álljon itt azoknak a névsora, akik ebben a színvonalas munkában részt vettek:

A szerkesztőbizottság tagjai:

Szerkesztők:

Projektkoordinátor: Szabóné Mátrai Marianna

Gyülekezeti bibliaórák: Smidéliusz András

Ifjúsági bibliaórák: Lázárné Skorka Katalin

Gyermekkatekézis: Győri Gábor

Családi istentiszteletek: Szabóné Mátrai Marianna

Baba-mama kör: Kerepeszki Anikó

Tematikus bibliaórák: Ribár János

Bibliaiskola: Ribár János

ALPHA-kurzus: Szabó Szilárd

Extrák: Koczor Tamás

Munkatársak:

Gyülekezeti bibliaórák: Benkóczy Péter, ifj. Cselovszky Ferenc,

Smidéliusz Gábor, Solymár Péter Tamás

Ifjúsági bibliaórák: Füzesi Judit, Kocsik Mónika, Sefcsik Zoltán, Széll Éva

Gyermekkatekézis: Deák Ildikó, Szunyoghy Györgyi

Családi istentiszteletek: Kerepeszki Anikó, Schaller Bernadett

Bibliaiskola: Koczor Tamás, Szabó Szilárd

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben