Gyülekezeti fórumot tartottak a megújuló liturgiáról

Létrehozás: 2009. május 26., 19:44 Legutolsó módosítás: 2009. május 26., 19:49

Alsóság – 2009. május 24-én, vasárnap az Alsósági Evangélikus Egyházközség gyülekezeti fórumot tartott a megújuló liturgia lehetőségeiről. A többnyire presbiterekből álló hallgatóság előtt Véghelyi Antal lelkész, teológiai referens, a Liturgiai Bizottság tagja ismertette az új Liturgikus Könyv elkészítésének okait, előzményeit és annak folyamatát. Szöveg és képek: Vető István

Véghelyi történelmi áttekintést adott a Raffay-Prőhle Agenda kialakulásának egyes fázisairól, és rámutatott azokra az okokra, amelyek evangélikus liturgiánk elszíntelenedéséhez vezettek.Kiemelte az úrvacsora perifériára szorulásának veszélyeit, és hangsúlyozta, a Liturgiai Bizottság elsősorban arra törekedett, hogy az úrvacsora újra szerves része legyen az ünnepi istentiszteletnek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az ősi liturgikus elemek az ellenreformáció hatásaként tűntek el istentiszteleti rendünkből, pedig Luther Márton elve az volt, hogy mindazt meg kell tartani az idők folyamán kialakult liturgiából, ami nem ellenkezik a Szentírással. Emellett a puritán hatás is jelentősen megnyirbálta az egyébként is nagyon leegyszerűsödött rendet.
Az előadást követő beszélgetés során a presbiterek arról szóltak, hogy Kemenesalja történelmi hátterében nehéz megszabadulni a „katolikus” szó kirekesztő értelmétől, és ezért okoz nehézséget azoknak az elemeknek az elfogadása, amelyek a római katolikusokkal való közös örökségből kerültek vissza a megújított liturgikus rendbe.
A fehér asztalok mellett kötetlenül folytatott beszélgetés alkalmat adott a személyes kérdések, vélemények, észrevételek megtárgyalására.
A fórum célja nem az volt, hogy a presbiterek döntésre jussanak a megújult liturgikus rend használatáról, de mindenképpen segített abban, hogy elgondolkodjunk jelenlegi istentiszteleti életünkről, valamint a felkínált lehetőségekről.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben