Evangélikus istentisztelet volt a Magyar Rádióban karácsony második napján – Itt újra meghallgatható!

Létrehozás: 2010. december 27., 10:15 Legutolsó módosítás: 2010. december 27., 10:15

Budapest – 2010. december 26-án, Karácsony 2. napján a cinkotai evangélikus templomból közvetített evangélikus istentiszteletet a Magyar Rádió. Igét hirdetett: Vető István evangélikus lelkész. Az adás honlapunkon újra meghallgatható. Forrás: hangtar.radio.hu

A rádiós istentisztelet forgatókönyve megtekinthető a cikotai gyülekezet honlapján itt:

http://cinkota.lutheran.hu/K2_AE%20-%20radios.doc

Az istentisztelet a Magyar Rádió hangtárában itt található:

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2010-12-26 (az időpontra (10.03) kattintva hallgatható meg.)

A cinkotai gyülekezet története:

Cinkota 1 000 éves történelemre tekint vissza. Temploma már a 11. század közepén állt. A tatárjárás után megrongálódott épületet kibővítették, és toronnyal egészítették ki. A török pusztítást követően a falut a térség földbirtokosa 1699-ben szlovák evangélikusokkal telepítette be. Innen számítjuk a Cinkotai Evangélikus Egyházközség létét. A megerősödő gyülekezet a templomot barokk stílusban átépítette. Ekkor készült az orgona is. A toronyban három harang lakik.

Az egyházközség neves lelkészei: Wallaszky Pál, az első magyar irodalomtörténet írója, Petényi Salamon János, a magyar tudományos madártan megalapítója, Melna Mihály, az 1848-as szabadságharc lelkes híve, Blatniczky Pál teológiai tanár. Cinkota büszkén emlegeti Petőfi Sándor rokonságának helyi vonatkozásait. A lelkészlak a szabadságharc idején Aulich Lajos honvédtábornok főhadiszállása volt.

Az egyházközség egykori iskoláját az országos egyház megvásárolta és átépítette. Most az Evangélikus Missziói Központnak ad otthont. A régi parókia helyett új lelkészlakás épült, mellette tavaly korszerű gyülekezeti ház nyitotta meg kapuit a gyülekezet különböző korosztályainak.

Az egyházközség tagságát nagyrészt szlovák származású hívek alkotják. Ezt jelzik a gyakori idegen hangzású családnevek. Sokan költöztek a kerületbe, így Cinkota veszített falusias jellegéből, de még ébren tartja szép szokásait – többek között az istentisztelet formájában is. Minden alkalom térdeplő énekkel kezdődik, amely ma már magyarul hangzik el. Az úrvacsora szereztetési igéit a lelkész sajátos cinkotai dallamra énekli. A gyülekezet tagjai a megújuló istentiszteleti rendet követve vesznek részt a liturgiában. Az istentisztelettel párhuzamosan a gyermekeknek külön foglalkozásokat tartanak. A gyülekezetben bibliakör, énekkar, baba-mama kör, serdülő és felnőtt ifjúsági csoport működik.  

Cinkotához tartoznak a mátyásföldi hívek, akik a II. világháború idején építették fel kis templomukat Sándy Gyula tervei alapján. Ezt az orosz megszállás miatt le kellett bontani, majd mostani helyén – szerényebb formában – újra felépíteni. Egyedülálló kazettás mennyezetét sikerült átmenteni.

Árpádföld Cinkota szórványa. Alkalmainak megszervezése a jövő feladata.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben