Evangélikus Hírszolgálat: Leleplezték Sztehlo Gábor evangélikus lelkész szobrát születésének 100. évfordulóján

Létrehozás: 2009. szeptember 25., 21:16 Legutolsó módosítás: 2009. szeptember 25., 21:17

Budapest – Sztehlo Gábor evangélikus lelkész (1909, Budapest - 1974, Interlaken, Svájc) születésének 100. évfordulóján, szeptember 25-én, pénteken délután Budapesten, a Deák téren felállították Vígh Tamás szobrászművész alkotását. A II. világháború alatt mintegy kétezer ember életét megmentő lelkész igaz ember volt, ahogyan az egyetlen kitüntetés nevezi őt, amelyet életében megkapott: az izraeli Igaz Ember (Yad Vashem) emlékérem. Forrás: Evangélikus Hírszolgálat

Az evangélikus templomban tartott ünnepi megemlékezésen Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkész, a Sztehlo Gábor alapította Gaudiopolis (Örömváros) első „miniszterelnöke” hirdette az igét 1 Péter 3,8-15 alapján. Kilenc hónappal halála előtt Sztehlo Gábor interlakeni (Svájc) igehirdetésének címét – Ember az embertelenségben – kölcsönözve Istennek adott hálát a 100 éve született Sztehlo Gábor életéért, gyülekezeti lelkészi, evangélikus népfőiskolai, zsidómentő, nevelői, az üldözötteket megmentő és az evangélikus diakóniai munkát megszervező hatalmas, áldott szolgálatáért. Keveházi László, aki a háború után két évet töltött Sztehlo Gábor befogadottjaként, hangsúlyozta: „Nem emlékbeszédet kell itt tartanom. Ma kivételesen úgy szeretnék igét hirdetni, hogy szavaimon keresztül szólaljon meg Sztehlo Gábor is, s ami ennél sokkal, mérhetetlenül több: szólaljon meg közös Urunk, Jézus Krisztus is.” A liturgiát Ittzés János elnök-püspök, a Nyugati (Dunántúli), Gáncs Péter, a Déli és Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke végezte. Az istentiszteleten a Deák Téri Evangélikus Gimnázium énekkara énekelt Bence Gábor vezényletével. Pétery Dóra Olivier Messiaen Acte de Foi (Hitvallás) és La Source de Vie (Életforrás) című művét, valamint Johann Sebastian Bach G-dúr fantáziáját játszotta orgonán. 

Az istentiszteletet követően a templomban előadást tartott Merényi Zsuzsanna tanár, a Sztehlo Alapítvány elnöke. Beszédében elmondta: a jövő számára kívánnak ma maradandó emléket állítani. Mint arra Sztehlo-kutatóként rámutatott: a pedagógus Sztehlo Gábor életművét tanulmányozta, de ennél többet, felnőtt példaképet nyert. Sztehlo Gábor Luther-kabátja védelmet nyújtott mindenkinek. Nála nem számított, hogy ki honnan jött: ő segített, szeretettel, bátran. Merényi Zsuzsanna hangsúlyozta: a jelenlévő három generációt szimbolikusan és valóságosan is összeköti Sztehlo Gábor személye.

Ünnepi beszédet mondott Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, aki aláhúzta: Sztehlo Gábor minden pillanatban az életével játszott, hogy emberi életeket mentsen. „Áldott legyen Sztehlo Gábor neve és emlékezete” – szólt a jelenlévő ünneplő gyülekezethez a nyugalmazott országos főrabbi.

Donáth László lelkész, országgyűlési képviselő az öröm alkalmának nevezte 2009. szeptember 25-ét. Ennyi maradt a megmentetteken kívül Sztehlo Gáborból - emelte magasba az embermentő áldozatos életű lelkipásztor Isten kezében címmel írott naplóját. Sztehlo Gábor „példát adott, hogy nem kell szégyellnünk az >>ország templomában<<, hogy evangélikusok vagyunk” – folytatta beszédét Donáth László. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik kivették részüket a szobor állításának munkájából, s külön köszönetét fejezte ki az alkotóknak, elsőként Vígh Tamás szobrászművésznek. Vígh Tamás Kossuth-díjas szobrász művét Markolt György szobrászművész és a Weiss és Kutas cég kőfaragói realizálták. „Hirdesse Isten dicsőségét és az igaz ember emlékezetét e szobor” – zárta ünnepi köszöntőbeszédét Donáth László.

Rogán Antal polgármester távollétében Puskás András alpolgármester olvasta fel az V. kerület polgármesterének köszöntő levelét, melyben Rogán Antal kifejezte örömét, hogy gazdagabbá válik a városrész. Mindenki megállhat majd egy pillanatra, áthaladva a Deák téren, s megemlékezhet Sztehlo Gáborról, aki ember tudott maradni akkor, amikor mindenkit a félelem töltött el.

Horváth Ádám rendező, egykori „Sztehlo-gyerek” rámutatott: itt ma mintegy tízezres tömeg lenne jelen, ha minden megmentett családja, leszármazottjai eljöhettek volna. „Zsinórmértéket kaptam Sztehlo Gábortól, amely soha nem felejthető el. Aki ezt elveszíti, az élete értelmét veszíti el.” Sztehlo Gábor hős volt, hangsúlyozta a rendező, s aláhúzta: nagyon nagy szükség lenne ma egy vagy több Sztehlo Gáborra. A lelkész mindent odaadott, és semmit sem kapott, summázta a hős lelkipásztor életét Horváth Ádám, Gaudiopolis akkori kultuszminisztere.

Prőhle Gergely országos felügyelő  a MEE elnöksége nevében köszöntötte a jelenlévőket. „Sztehlo Gábor kilépett a templomból, ahogy életében is tette. Általa találkoznak az evangélikus egyházzal azok, akik a Deák téren Sztehlo Gáborral találkoznak.” Elhivatott és bátor szolgatársként jellemezte, Luther-kabátja oltalma alatt mintegy kétezer ember talált menedéket. Az elesettek, a társadalom kivetettjei, a szegények, a nélkülözők bújhatnak meg ma is „Sztehlo köpenye” alatt. Az evangélikus egyház várja azokat, akik keresik Istent, támogatásra, segítségre, oltalomra vágynak. Prőhle Gergely, miután megköszönte az alkotók munkáját, az evangélikus egyház nevében fejet hajtott Sztehlo Gábor emléke előtt.

A köztéri szobrot Sztehlo Ildikó és Sztehlo Gábor, a lelkész gyermekei, valamint Breuer Katalin, a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség felügyelője leplezte le. A Magyarországi Evangélikus Egyház koszorúját az egyház elnöksége, Ittzés János elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő helyezték el. Több részt vevő szervezet és magánszemély is koszorút, valamint virágot tett a szobor talapzatára. A köztéri szoborleleplezésen rövid köszöntőbeszédet mondott Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere és Horváth Csaba főpolgármester-helyettes.

Rendkívüli médiafigyelem övezte az evangélikus egyház ünnepét. Zsúfolásig megtelt a Deák téri templom. Megjelent többek között Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, Arató Gergely államtitkár, Mécs Imre és Iványi Gábor országgyűlési képviselők, Csepregi András államtitkár és helyettese, Fedor Tibor, Kirschner Péter és Egri Oszkár (Mazsihisz), Weinek Leonárd, Zugló polgármestere.

A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Sztehlo Gábor Alapítvány és a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség szervezésében megvalósult szoboravató ünnep fogadással zárult a Deák Téri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Gaudiopolis

Elküldte Hartmann Ottó idő 2009. szeptember 26., 00:32

Köszönjük

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. szeptember 26., 09:15
Köszönjük a linket, ez megtalálható honlapunkon is, ahol a filmről is bővebben olvashatnak: http://www.evangelikus.hu/[…]/gaudiopolis-2013-in-memoriam-sztehlo-gabor