Egyházkerületi születésnapot ünnepeltek Ajkán

Létrehozás: 2009. március 08., 23:32 Legutolsó módosítás: 2009. március 08., 23:35

Ajka – Február 28-án egyházkerületi nap keretében emlékeztek meg a harmadik, Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület létrejöttéről. Mint ismeretes, egyházunk zsinata 1997. február 22-én döntött arról, hogy életre hívja a harmadik kerületet, és a 2000-ben intézményesült kerület elnökségének egyik első döntése az volt, hogy minden évben – lehetőleg az évforduló utáni szombaton – megemlékeznek majd a születésnapról. Szöveg és fotó: Menyes Gyula

A találkozónak idén Ajka adott otthont, ahol Szabó György, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője bevezető köszöntésében – a közel másfélszáz résztvevő előtt – utalt az egyházkerületi napok kialakulásának előzményére, és egyháztörténeti dokumentumok felidézésével ismertette, hogy azok a problémák, amelyek több száz évvel ezelőtt is gondot okoztak, időállók, ismétlődnek és a mi korunkban is jelentkeznek.

A nap programja a nyitó áhítatot megelőzően egy püspöki bejelentéssel kezdődött. Ittzés János püspök felhívta az egybegyűltek figyelmét a kedden tartandó Deák téri elcsendesedésre. Mint mondta, elérkezett az idő, amikor nem hallgathatunk, és nem hallgathatjuk el a kormány és a magunk felelősségét a hazánkban kialakult helyzetről. Reményét fejezte ki, hogy ezúttal az ajkai templom számunkra egy erőt merítő szigetté válik.

A püspök áhítata után a Fraternitás Lelkészegyesület kiadásában, közelmúltban újra megjelent Jánossy Lajos 1944-es, Az egyházi év útmutatása című könyvéről Isó Dorottya, veszprémi szólt. Előadásában hangsúlyozta, a tanulást hívatott segíteni ez a könyv, hogy tudatos hitvalló keresztyénekké váljunk, hogy díszbe öltöztetett szívvel készüljünk – szolgálattevők és a gyülekezet tagjai egyaránt – az istentiszteletre.

A délelőtti programot a helyi lelkészcsalád és az ifjúság szolgálata zárta.

Ebéd után a teológiai pályázat eredményhirdetése következett, amelyet Was Christum Treibt – Luther bibliaértelmezése – címmel írt ki a kerület elnöksége. A nyertes pályaművet a szerző, dr. Ittzés Gábor kutató, teológus, egyetemi oktató ismertette. A dolgozat teljes terjedelmében a hamarosan megjelenő Egyházkerületi füzetek sorozatban lesz olvasható.

Vajda István ajkai lelkész záró áhítatával fejeződött be az egyházkerület tizenkettedik születésnapi ünnepe.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben