Dr. Fabiny Tamás és Prőhle Gergely további tárgyalásokat folytattak Washingtonban és Clevelandben

Létrehozás: 2009. december 06., 14:09 Legutolsó módosítás: 2009. december 06., 14:14

Washington – Cleveland – A hivatalos amerikai úton tartózkodó püspök és országos felügyelő december 4-én, pénteken részt vett az Amerikai Magyar Koalíció díszvacsoráján. A hazánk washingtoni nagykövetségén megrendezett alkalmon jelen volt Bajnai Gordon miniszterelnök és az amerikai közélet számos személyisége. Az est szónoka Martonyi János korábbi külügyminiszter volt. Szöveg: dr. Fabiny Tamás, fotó: Prőhle Gergely, Tomaschek László és Gedeon Béla

Dr. Fabiny Tamás és Prőhle Gergely további tárgyalásokat folytattak Washingtonban és Clevelandben

Fabiny Tamás, Martonyi János, Prőhle Gergely – Fotó: Gedeon Béla

December 5-én, szombaton Clevelandben tartotta kétévente esedékes közgyűlését az Amerikai Evangélikus Konferencia (AMEK). Az alkalmon Fabiny Tamás püspök tartott 1 Pt 5,7 alapján áhítatot, hangsúlyozva, hogy ugyan gondok közepette élünk, de a gondviselő Isten közelében,
akinek gondja van övéire. Bernhardt Béla főesperes, az AMEK elnöke jelentésében összefoglalta a közösség elmúlt két évének történéseit, majd a jelenevők Prőhle Gergely előadását hallgatták meg hazánknak és a hazai evangélikus egyháznak a magyar diaszpórához való viszonyáról.

Említésre méltó, hogy utoljára 1928-ban látogatta meg hivatalos keretek között országos (egyetemes) felügyelő az amerikai evangélikus egyházakat.

A közgyűlés végén a jelenlevők határozatot fogadtak el egyebek mellett arról, hogy az AMEK „készségesen ápolja hagyományos
kapcsolatait a Magyar Evangélikus Konferenciához tartozó egyházakkal és közösségekkel, valamint a világ bármely más táján működő magyar evangélikus gyülekezettel vagy lelkigondozó szervezettel”.

További fontos kérdésekben is határozott az AMEK. Kinyilvánította együttérzését a clevelandi magyar katolikusokkal, akiknek egy templomát a közelmúltban bezárták, egy másikat, a Szent Imre templomot pedig ugyancsak bezárással fenyegetnek. A helyi püspökség racionalizálásra hivatkozó döntése az egész clevelandi magyarság számára komoly veszedelmet jelentene, hiszen az említett templomban működik egyebek mellett a magyar iskola, a cserkészet és néptánckör.

Egy másik határozatában pedig az AMEK közgyűlése elhatárolódott az
amerikai evangélikus egyház (ELCA) országos közgyűlésének azon döntéseitől, amelyek azonos nemű párok egyházi megáldásának és homoszexuálisok lelkésszé szentelésének lehetőségét nyitják meg.

A magyarországi vendégek a közgyűlés keretében az amerikai magyar evangélikusság életének szervezéséért, az Erős Vár című lap szerkesztéséért, illetve a magyarországi teológusok amerikai
tanulmányai érdekében folytatott erőfeszítéseiért Ordass Lajos emlékérmet adományozott Bernhardt Béla főesperesnek.

Fabiny Tamás püspök és Prőhle Gergely felügyelő a délután folyamán a Cleveland keleti (East Side) evangélikus gyülekezet életével és gondjaival ismerkedett Tomaschek László AMEK-alelnök, Rácz Zsuzsa pénztáros, Tamásy Zoltán lelkész és Mihály Ernő gondnok kalauzolásával.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben