Bokorként sarjadó kis közösség Bokoron – Sok képpel!

Létrehozás: 2009. december 15., 12:36 Legutolsó módosítás: 2009. december 15., 12:55

Bokor – Az elmúlt héten több alkalommal került fókuszba a bokori evangélikus templom. Két estben a Kossuth Rádió Déli Harangszó műsorban, három megkonduló harangja nyomán, december 13-án pedig a hálaadó istentisztelet kapcsán, aminek keretében a száz éve született Keken András életéért adott hálát közösen család és gyülekezet. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron. A cikk bővebb formában, ámde kevesebb képpel az Evangélikus Élet 2009. 12. 20-án megjelenő számában lesz olvasható.

 
 

A gyülekezet lelkésze Thuránszky István Jn 18, 36-ban olvasható jézusi mondatot idézve – „Az én országom nem e világból való” – irányította a jelenlévők figyelmét a jelennel oly sokszor kísérteties rokonságban lévő múltra, majd Keken András szavait idézte: „Nincs nagyobb kísértés, mint a hatalomé, nincs szédítőbb magasság, mint a hatalom polca, s igazán nagy lelkierő kell ahhoz, hogy valaki ebben a magasságban is megőrizze egyszerű emberségét önmaga előtt, az alázatát Isten előtt… a hatalom kísértése mindannyiunk problémája. Hogy ezt a problémát nem tudjuk mindig emberien megoldani, annak a bizonysága nem csak a trónok kényurai, hanem a zsarnok családfők, packázó főnökök is, egyszerű kisemberek, akik talán itt ülnek most is a templomban.”

„Mi történt Jézussal a kereszténységben? – kérdezte a lelkész. – … úgy látszik, eltűnt valami mitikus ködben. Jézus tabu lett… Jézus a kereszténység rendszerének jelentéktelen alakjává lett, átformálódott a kereszténységben.”  

Az istentiszteleten a Szabó Andrásné által vezetett aszódi diákok énekkara szolgált, és a terényi gyülekezet gitáros énekét hallgatták meg.

Az istentisztelet után a Krátki György gyülekezeti felügyelő által megnyitott közgyűlésen dr. Fabiny Tamás püspök tartott előadást a lelkész életéről.

Ezután Miklóssy Endre, Keken András hugának fia egy Keken Andrást ábrázoló olajfestményt ajándékozott a gyülekezetnek, míg Füke Szabolcs egy Luther-rózsát nyújtott át. Koncz István, az aszódi gimnázium igazgató-helyettese büszkén emlegette a gimnázium múzeumában található Keken hagyatékot, Szabó András esperes a nógrádi egyházmegye nevében adott hangot büszkeségének, Zalán Péter a deák téri gyülekezet tagja pedig Keken András több mint harmincévnyi deák téri szolgálatát idézte fel.

A bokori gyülekezet egykori lelkészei levélben köszöntötték az egybegyűlteket.

A gyülekezeti terem falán ezután emléktáblát leplezett le dr. Fabiny Tamás püspök Keken András emlékére.  

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben