NYILATKOZAT – Az evangélikus és református egyház közös levelet írt az Európa Parlament képviselőinek

Létrehozás: 2009. augusztus 31., 09:43 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 31., 11:55

Budapest – Érthetetlennek tartja az evangélikus és a református egyház, hogy az Európai Unió belügynek tekinti a szlovák-magyar ellentéteket. Az elmúlt hónapok magyarsággal szembeni legdurvább atrocitásaként értékeli a két egyház mindazt, ami Szlovákiában a magyar nemzetiségű polgárokkal történik.

A két egyház ezért közösen küldött levelet az Európa Parlament magyarországi képviselőinek, amelyben közbenjárásukat kérik és felajánlják segítségüket az ügy rendezéséhez. A szabadság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szolidaritás és nemzetünk képviselete közös ügyünk, olvasható a levélben. Hangsúlyozzák, hogy az anyanyelv használatának szabadsága a reformáció egyik nagy vívmánya. Az egyházi vezetők személyes találkozót kezdeményeznek az EP képviselőkkel.

A levelet az alábbiakban közöljük:

Magyarországi Református egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztelt Európa Parlamenti Képviselők! 

Az elmúlt hónapok Magyarországgal és magyarsággal szembeni legdurvább atrocitásaként értékeljük és éljük meg mindazt, ami Szlovákiában a magyar nemzetiségű polgárokkal szemben történik. A szabadság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szolidaritás és nemzetünk képviselete közös ügyünk. Az anyanyelv használatának szabadsága a reformáció egyik nagy vívmánya. Egyházaink számára tehát kiemelten fontos, hogy vallási közösségeink tagjai anyanyelvükön hallhassák az evangélium üzenetét és mindennapos ügyeiket is anyanyelvükön intézhessék.  

Meggyőződésünk, hogy az európai egység ereje a határokon átívelő regionális együttműködésekben rejlik. Megengedhetetlennek tartjuk északi szomszédunk döntését, amellyel augusztus 21-én megtagadták a Magyar Köztársaság Elnökétől a belépést a Szlovák Köztársaság területére, de példátlan volt az is, hogy március 15-én a román légügyi hatóságok visszavonták az elnöki gép leszállási engedélyét. De említhetnénk Malina Hedvig ügyét, vagy a dunaszerdahelyi brutális rendőrattakot is. Az Önök előtt is jól ismert esetek felsorolása sajnos még hosszan folytatható lenne. Ezek az események mind szemben állnak az európai normákkal, és nemcsak nemzetünknek ártanak, hanem az európai közösség szellemiségének, az Európai Unió tekintélyének is.  

Mindannyiunk összefogására van szükség ahhoz, hogy a Magyarországról és a magyarságról kialakult kép Európában úgy változzék meg, hogy a szlovákiaihoz hasonló megalázó eseményekre ne kerülhessen sor. Azt tapasztaljuk, hogy nemzetközi tekintélyünk sajnálatos csökkenésével az eddigi, nemzeti közösségünk kollektív jogainak hangsúlyozására törekvő – egyébként jogos – érveléssel, egyre kevésbé tudunk eredményt elérni. Az egyetemes keresztény értékek, az általános felebaráti szeretet jegyében mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy az európai egyházi közösségek, nemzetközi egyházi szervezetek értesüljenek az atrocitásokról, és az ezzel szembeni békességet munkáló törekvéseinkről, közösségeink értékeiről. Kérjük Képviselő Urat, hogy a jövőben is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Parlament hitelesen értesüljön a mindannyiunkat megalázó történésekről, és bírja rá az Európai Uniót hathatós lépések megtételére. Érthetetlennek tartjuk, hogy az Európai Unió továbbra is a két ország belügyének tekinti ezeket az eseteket. Az emberi, állampolgári jogok általános érvényesülése a világi törvények jegyében ugyanolyan egyetemes ügy, mint amilyen a mi keresztyén hitelveink általános érvényre jutása. Felajánljuk tehát együttműködésünket és segítségünket a közös feladat elvégzéséhez. Egyben – előre egyeztetett időpontban – személyes találkozást is kezdeményezünk a közös gondolkodás megvalósítása érdekében.

Együttműködésében bízva:

Üdvözlettel:

Ittzés János, Magyarországi Evangélikus Egyház, elnök-püspök

Prőhle Gergely, Magyarországi Evangélikus Egyház, országos felügyelő

Dr. Bölcskei Gusztáv, Magyarországi Református Egyház, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Dr. Huszár Pál, Magyarországi Református Egyház, főgondnok, a Zsinat világi elnöke

2009. augusztus 29.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben