Áldjon meg minket Isten egy tarka virágcsokorral... – Ökumenikus Teremtésünnep Sopronban

Létrehozás: 2009. október 02., 14:54 Legutolsó módosítás: 2009. október 02., 15:35

Sopron – Október elsején ökumenikus istentiszteletet tartottak a Teremtésünnepen az evangélikus templomban. Az alkalmon dr. Vladár Gábor református lelkipásztor hirdette az igét, az istentisztelet liturgiai szolgálatát Hegedűs Attila evangélikus lelkész végezte. Szöveg: Csiszár Ágnes, fotó: Mesterházy Balázs.

 
 

 „Isten nap mint nap adja a csodákat. Teremtett világa csodáit. Egy kisgyermeket. Elesik ezerszer és felkel. Tanulja, ismerkedik a varázslatos világgal – mondta igehirdetésében dr.
Vladár Gábor református lelkipásztor. – Isten adja az alkotás csodáját, ahogy az alkotó, a kutató, a tudós, a fejében összeállt tudáshalmazt Isten segítségével papírra veti. Isten adja a kamasz lelkiségét, ha Istenben felnőve, új élete kezdeteként néz a világba. Isten adja a szerelem, a barátság szépségét, értékét. Nincs miért aggódni, csak Isten szeretetében kell egymást elfogadni. Emberi és Isteni ősbizalom kérdése ez. Keressük folyamatosan Isten országát, Isten igazságát. Akinek Isten az életcélja, az érti és megérti a lényeget: Isten szeretetét, és azt, hogy nélküle létünk a semmibe kivetett lét. Addig meg nyugodtan ámíthatjuk magunkat a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseinkkel. Fel kell
fognunk, hogy az élő Isten vezeti a kezünk, minden gondunkat tehát Őrá vessük.”

A lelkipásztor ehhez hozzátette: „ Ha megerősödött, megújhodott lélekkel megyünk haza ma innét már elértük célunk. Ha úgy látjuk a jövőt, hogy nem kesergünk, nem káromkodunk, nem aggódunk, ha nem vagyunk hitetlenek, hanem bízunk, reménykedünk, és szívünkben-lelkünkben felfogjuk és ősbizalommal érezzük, hogy Isten országa itt van, köztünk van, és látjuk a jövőt, hitet, értelmet, érezzük, hogy Isten fogja a kezünket, és el nem engedi, akkor elérte célját az, hogy a Teremtés Ünnepét ragyogó lélekkel együtt köszöntsük" – magyarázta a lelkész.

A Teremtésünnep ökumenikus istentiszteletét úgy építették fel liturgiailag tegnap Sopronban az evangélikus templomban, hogy ezt a csodát az emberek együtt éljék át és együtt éljék meg.

Az istentiszteletre érkezőket Mesterházy Balázs, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Líceum iskolalelkész köszöntötte lícistáival, majd Wagner Szilárd, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze orgonált.
Az istentiszteleten a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola diákjai imádkoztak és felolvastak iskolalelkészükkel, Matus Klárával közösen. Az Ó- és Újszövetségi olvasmányok magyar és német nyelvű felolvasása után, a kifejezetten erre az estére készített hitvallás közös elmondása már olyan mély lelkiséggel töltötte el az embereket, hogy amikor imádságírásra kérték fel a megjelenteket, szinte táncolt a béke és az öröm a templomban. És jöttek, és jöttek, és írták, és írták hálaadó imádságaikat a Teremtőnek. Ezalatt a Szent György Plébánia fiataljai szolgáltak zenéjükkel.
Az általános könyörgő imádságot a Földért, Isten alkotásáért Filotás Julianna református lelkész, Gabnai Sándor evangélikus esperes, és Henczel Szabolcs római katolikus plébános felváltva mondták, mint ahogy a hívek által írt imakéréseket is ők olvasták fel. Gyönyörű, csodálatos, és megkapó percek voltak ezek.

Jó lett volna, ha még többen együtt vagyunk az Ő nevében. Így most küldessék az este elhangzott áldás azoknak, akik nem lehettek ott, és egy képriport, érezve a lelkületét a tegnapi estnek.
„Áldjon meg minket Isten egy tarka virágcsokorral: adjon egy szál nefelejcset annak, akit elfeledtek, adjon tűztövist a bátortalannak.
Áldjon meg minket az Úr, és adjon százszorszépet a szerelmeseknek, örökzöldet a környezetvédőknek.
Adjon rezgőfüvet a hatalmasoknak, és a pitypangot a magabiztosaknak.
Áldjon meg minket az Úr, és adjon harangvirágot a gyerekeknek, tulipánt a művészeknek.
Mindannyiunknak pedig egy szál napraforgóvirágot, hogy életünk minden órájában keressük a világ Világosságát, Jézus Krisztust, felé forduljunk, Őt szeressük, rajta tájékozódjunk, és Őt kövessük! Ámen.”

További képek az alkalomról és a fiatalokról, akik a szervezésben részt vettek:

http://picasaweb.google.hu/balazs.mesterhazy/TeremtesUnnepe2009#

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben