A hetednapi adventizmus volt az EBBE legutóbbi ülésének témája

Létrehozás: 2010. október 22., 16:25 Legutolsó módosítás: 2010. október 22., 16:26

Budapest – 2010. október 14-én a hetednapi adventizmusról tartott előadást Szalai András, az Apologia-központ vezetője, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Áhítattal szolgált Gyurkó Donát. Forrás: ebbe.lutheran.hu

Az alkalomról további képeket itt tekinthetnek meg:

http://ebbe.lutheran.hu/Webalbum/2010-10-14/index.html

Az előadás hanganyaga a későbbiekben lesz majd meghallgatható az EBBE honlapján, az alábbi linken:

http://ebbe.lutheran.hu/Hang/2010/index.html

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Krisztusi út

Elküldte Márffy Csaba idő 2010. november 30., 16:16
A rossz minőség ellenére sikerült végighallgatnom a hanganyagot.
Az adventista teológiát saját anyagaik alapján ismerem (mint ahogyan Jehova Tanúiét,a Hit Gyülekezetét, stb. beleértve a történelmi egyházakat is)
Az előadó és a hallgatóság figyelmébe ajánlom Walter R. Martinnak, az Evangelical Foundation egyik munkatársának, az Eternity kiadó egyik szerkesztőjének írását, amelyet az 1950-es években, a Hetednapi Adventista Egyházról írt, a hetednapi adventista teológia több éves, több száz kérdésre kiterjedő ALAPOS vizsgálata alapján, melyen sok adventista teológussal folytatott párbeszédet. Vizsgálódása konklúziójának címe: "Adventista teológia versus történelmi ortodoxia - Igazság a hetednapi adventizmusról" (Zondervan Kiadó,Publishing House)
Idézek a konklúzióból:
"Úgy hisszükAhogy megjegyeztük, a komoly nézeteltérés, mely leginkább csak három területen akadt - a halottak alvása (és a gonoszok megsemmisülése), a szombat és a Szentély/vizsgálati ítélet teória - nagyszerűen enyhíthető az által, hogy megértjük az ezekről a tantételekről alkotott igazi adventista álláspontot.
...A hetednapi adventista teológia és az elfogadott történelmi ortodoxia között létező különbségek nem igazolják azt a magatartást, melyet sokan az elmúlt időben, vagy jelenleg a hetednapi adventizmus irányában tanúsítanak.
Ha a keresztény írókat és kiadókat nem csak az érdekelné, hogy eladják könyveiket, a kiadványokat, stb. és hogy megtámadják azokat a mozzanatokat, melyek hitük szerint teológiailag hibásak az adventista teológiában, hanem az is, hogy kiássák a megbízható és ellenőrizhető igaz tényeket és bemutassák az egész képet, akkor a keresztény nyilvánosság ma sokkal világosabb képpel rendelkezne a Hetednapot Ünneplő Adventista Egyházról.
Az igazi hetednapi adventizmus a tőlünk való különbözőségei ellenére is egy VELÜNK (eredeti kiemelés dőlt betűkkel- csabeem) a Jézus Krisztusnak való lélekmentés munkájában és az Ő páratlan kegyelme csodáinak prédikálásában."
Sajnálatos módon a rossz minőség ellenére is kihallható Szalai doktori hallgató úr többszöri halk nevetgélése az adventista hitvallás vagy egyháztörténet pontjain,amely számomra komolytalanná tette mondanivalóját, valamint hangvétele nem tükrözte azt a tiszteletet, amellyel egy számára valójában ismeretlen teológiát próbált bemutatni.

Krisztusi út 2.

Elküldte Márffy Csaba idő 2010. december 01., 00:06
/Sajnos melléütés miatt előbb elment a hozzászólásom/

Az idézetből valami kimaradt:
eleje-"Úgy hisszük, határozottan van rá lehetőség, hogy kapcsolatba lépjünk a hetednapot ünneplő adventistákkal JÉZUS KRISZTUS KERESZTJÉHEZ ÉS A KERESZTÉNY HIT SARKALATOS TANTÉTELEIHEZ VALÓ VILÁGOS ÉS ALAPVETŐ HŰSÉGÜK ALAPJÁN." (kiemelés tőlem)
folytatás:"Ahogy megjegyeztük,a komoly nézeteltérés..."
Egyébként pld. az idézett tanulmány hozza, hogy többek között William Tyndale (a King James-bibliafordítás "ősatyja"),John Wicliffe (XIV.szd.-i angol reformátor,oxfordi teológiaprofesszor,az első angol Biblia fordítója), Martin Luther (talán e berkekben néhányan még nem csak a nevét ismerik,hanem eredeti tanításait is), de pld.hazánkban Karner Károly evangélikus teológus is, mind foglalkoztak a lélek alvásának teológiájával, sőt vallották is!
(Luther figyelemre méltó gondolattöredékei a "Jer, örvendjünk keresztyének!" áhítatos könyv 183.,281.,283.,299.!!!,405.,414.416.418.419.!,423.!,429.!430.!! oldalai figyelemre méltó utalásokat tartalmaznak a halál állapotára és a test feltámadására nézve.)Továbbá Luther az "Exposition of Solomon's Booke Called Ecclesiastes" c. művében -1573,London,152.old.- a Prédikátor 9,7-hez a következő megjegyzést fűzi:"Ez az ige is azt bizonyítja,hogy a halottaknak nincsenek..érzéseik.Ott nincs semmi kötelesség,tudomány,ismeret, bölcsesség.Salamon azt mondja,hogy a halottak alszanak és egyáltalán semmit nem éreznek.Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat,sem az éveket,de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna."
Karner Károly pedig egy tanulmányt írt "Halhatatlanság vagy feltámadás" címmel, melyet magam is az eredeti kiadvány másolataként birtokolhatok.