A cinkotai gyülekezet elnöksége részt vett Tapiola 50 éves gyülekezeti évfordulójának ünnepén

Létrehozás: 2010. május 05., 09:36 Legutolsó módosítás: 2010. május 05., 09:41

Tapiola – Budapest – A Cinkotai Evangélikus Egyházközség elnöksége a hétvégén Finnországban járt a tapiolai testvérgyülekezet megalakulásának 50. évfordulóján tartott ünnepségen. A látogatás célja egyrészt a már sok éve működő kapcsolat ápolása, másrészt az új cinkotai lelkész megismerése és bekapcsolása volt a további együttműködésbe. Szöveg: Vető István

A cinkotai gyülekezet elnöksége részt vett Tapiola 50 éves gyülekezeti évfordulójának ünnepén

Antti Rusama köszönti a vendégeket

Hogy Helsinki Finnország fővárosa, azt mindenki tudja. Arról viszont már kevesebbeknek van információja, hogy közvetlen közelében két város épült, amelyek már szinte teljesen összeépültek vele.  Északról Vantaa terül el, ahová a nemzetközi repülők érkeznek. A fővárostól nyugatra Espoo városát találjuk, amely ez elmúlt évtizedek során olyan ütemben települt be, hogy az ötvenes években szükség volt egy új városrész kialakítására. Ez lett Tapiola – amely Cinkota testvérgyülekezete.

A tapiolai egyházközség kereken 50 évvel ezelőtt önállósult. Akkor 9 ezer tagot számlált. Ma 24 ezer evangélikust tartanak nyilván a gyülekezet területén. 10 lelkész és számtalan diakónus, gyülekezeti munkás vezeti a közösség sokszínű, eleven lelki életét. Vezető lelkésze Antti Rusama, aki Miia Martinsuo lelkésznővel együtt különösen is nagy figyelemmel gondoskodik a testvérgyülekezeti kapcsolatok életben tartásáról.

A két gyülekezetet személyes szálak is kötik egymáshoz. 25 évvel ezelőtt volt az Evangélikus Teológiai Akadémia ösztöndíjasa Juha Lassila, aki egy időben szintén Tapiola egyik lelkésze volt. Felesége Tuuli Hulmi-Lassila nyelvtanár, aki magyarországi tartózkodása idején e sorok írójának is tanította a finn nyelvet. Hosszú évek óta ők segítik legyőzni a nyelvi és egyéb akadályokat.

Tapiola 50 éves ünnepén a gyülekezet korábbi lelkésze, Jussi Talasniemi nyugdíjas esperes mondott igehirdetést, három kórus és egy rézfúvós zenekar szolgált a liturgiában. Az istentisztelet keretében csaknem ötszázan vettek úrvacsorát. A délutáni ünnepen elhangzott az egyházközség története, majd az évfordulóra készített új liturgikus textíliákat mutatták be a tervezők.

Vető István finn nyelven mondta el köszöntését. Megemlítette, hogy ezen az évfordulón megemlékezhetünk a templom 45. és az orgona 40. születésnapjáról is. Krizsán Zoltán cinkotai felügyelő adta át a gyülekezet ajándékát. Ezt követően az észt testvérgyülekezet lelkésze (Enn Auksmann) és felügyelője köszöntötte a jelenlévőket Pärnu városából.

A gyülekezeti ház folyosóján fotókiállítás mutatta be a közösség múltját és jelenét.

Az ünnepséget követően Antti Rusama a vendégeket saját lakásán fogadta. Az együttléten a testvérkapcsolatok további lépéseiről beszélgettek és közös énekkincsünkből énekeltek. Pauli Hynninen, a gyülekezet felügyelője nagyra értékelte a cinkotai küldöttség nyitottságát, és felajánlotta segítségét abban, hogy a jövő nemzedék egyházát közösen felépíthessük. Észt testvéreink is kifejezték szándékukat, hogy személyesen megismerjék a csaknem 1000 éves cinkotai templomot és a gyülekezet tagjait.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben