„Menj, és nézd meg, jól vannak-e testvéreid” – Dr. Fabiny Tamás és Prőhle Gergely Torontóban jártak – Diavetítéssel!

Létrehozás: 2009. november 30., 15:57 Legutolsó módosítás: 2009. november 30., 16:07

Torontó – Észak-amerikai útjuk első állomásán, a kanadai Torontó magyar evangélikus gyülekezetében szolgált dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház külkapcsolatokért felelős püspöke és Prőhle Gergely, országos felügyelő, a Magyar Evangélikus Konferencia elnöke. Szöveg: dr. Fabiny Tamás

A november 29-én, advent 1. vasárnapján a város német templomában megtartott istentiszteleten a püspök a következő bibliai utalással kezdte prédikációját: „Menj, és nézd meg, hogy élnek testvéreid és a nyáj – olvassuk Mózes első könyvének 37. részében. Ezért jöttünk mi is Torontóba, hogy megismerjük gondjaitokat és örömeiteket. Az ószövetségi igére Jézus szava felel, amikor Lukács evangéliuma szerint ezt mondja övéinek Ne félj, kicsiny nyáj!”

Ezt követően a püspök előbb a kicsinység nehézségeiről, valamint az abban rejlő esélyről szólt, majd azt hangsúlyozta, milyen oltalmat jelent, ha valaki egy nyáj tagja lehet. Biztosította vendéglátóit arról, hogy a hazai egyháznak fontos a távoli szórványok sorsa, és ugyananak a nyájnak tagjaiként kívánják követni a jó pásztort.

Az istentisztelet liturgiáját Tamásy Éva clevelandi lelkész végezte, akinek feladata a torontói magyar evangélikusok lelkigondozása is.

Az ünnepi istentiszteletet követő szeretetvendégségen Prőhle Gergely előadásában szólt Magyarország jelenlegi helyzetéről, külpolitikai mozgásteréről, különös tekintettel a határon túl élő magyarság lehetőségeire. Fontosnak nevezte, hogy a jövőben a nyugati magyar diaszpóra legfontosabb városaiban az állam és az egyházak szorosabban működjenek együtt a közösségek fennmaradása érdekében.

A püspök pedig a hazai evangélikus egyház életéről adott tájékoztatást. A magyarországi vendégek részt vettek és szolgáltak a német gyülekezet istentiszteletén is, majd találkoztak Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel, a torontói Szent Erzsébet templom plébánosával és Vass Zoltánnal, a helyi református gyülekezet lelkészével is.

A torontói magyar evangélikus gyülekezetnek nem egészen ötven tagja van, akik a mai Magyaroszágról, a Felvidékről, Erdélyből, a Muravidékről és a Vajdaságból kerültek Kanadába, különböző történelmi korokban.

A gyülekezet felügyelője dr. Mekis Éva klimatológus, a kanadai Környezetvédelmi Központ tudományos munkatársa.

A mai napon, november 30-án, hétfőn az egyesült államokbeli Chicagóban folytatódott dr. Fabiny Tamás és Prőhle Gergely hivatalos programja.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben