„Az Úr házában lakom egész életemben” – Megújult kívülről a kispesti templom

Létrehozás: 2009. október 05., 10:41 Legutolsó módosítás: 2009. október 05., 10:43

Kívülről teljesen megújult templomáért adott hálát Istennek a kispesti evangélikus gyülekezet 2009. október 4-én. Az ünnepi istentiszteleten – melyen aktív szolgálatot vállaltak az egyházközség presbiterei és énekkara is – Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Különleges aktualitást adott az alkalomnak egy kerek évforduló: Széll Bulcsú lelkész ugyanis épp húsz esztendeje végzi az itt élők pásztorolását, mely szolgálatban fáradhatatlan munkatársként áll mellette hitvese. Munkálkodásuk nem hiábavaló. Szöveg és fotó: Smidéliusz András. A szöveg szerkesztett változatát az Evangélikus Élet 2009. 10. 11-én megjelenő számában olvashatják.

 
 
„Az Úr házában lakom egész életemben” – Megújult kívülről a kispesti templom

A gyülekezeti énekkar szolgálata

Ha valaki az istentisztelet kezdete előtt fél órával érkezik meg ide, az az egyik sarokban játszó gyermekekkel, a másik sarokban a szolgálatért imádkozó testvérekkel találkozhat, miközben az oltár előtt fiatalok próbálják aznapi éneküket – lelkes, eleven közösség tölti be a több mint nyolcvan éve épült templomot.

Zsolt 23,6 alapján elmondott igehirdetésében az egyházkerület lelkészi vezetője Isten hűséges, minket nap mint nap elkísérő szeretetéről tett bizonyságot. Arról a szeretetről, amely az emmausi tanítványok történetéből rajzolódik ki talán legtisztábban. Elmondta: Krisztus az, aki naponta mellénk szegődik. Általa lehetünk mi magunk is Isten odafigyelő, kísérő szeretetének hordozói, elfogadói és továbbadói: az irgalom apostolai.

 „Az Úr házában lakom egész életemben – a zsoltárosnak ez a mondata kifejezi, hogy az élő Istennel való kapcsolat és közösség életre szóló” – fogalmazott a püspök. Hozzátette: Ez a kapcsolat nem szűkülhet arra a néhány négyzetméterre, amelyet a drága szent hajlék, a templom jelent számunkra, de arra az egy-két órára sem, amelyet hetente tölthetünk itt együtt. Az Istennel való közösség ugyanis átöleli életünk egészét.

Gáncs Péter a reformáció hónapja kapcsán megemlítette: nem csak annak szabad és lehet örülni, hogy Isten templomok újulását munkálja, de annak is, hogy egyházát akarja megújítani újra meg újra.

 „Azzal a reménységgel nézünk tehát előre nyolc évtized és húsz éves hűséges lelkészi szolgálat után, hogy Isten ezt a munkáját akarja tovább folytatni e gyülekezetben, Budapestnek ebben a szép kerületében is” – zárta gondolatait az igehirdető.

Amint azt Kamráth Tamás presbiter elmondta, az elmúlt három évben az épület  tetőszerkezetének borítása teljesen lecserélődött, megújultak az esővízelvezető ereszek valamint a  bádogos borítások. A toronyban elvégzett komplett ácsmunkák mellett kicserélték a harangok körüli hangvetőt és az összes ablakot. Megújultak a párkányok illetve a tetőablakok, valamint a közelmúltban megszépültek az oldalfalak és alattuk a lábazat is. A belső térben elkészült a hangosítási rendszer és a csillárok felújítása.

A húszmillió forintos beruházást az országos egyház, a Déli Egyházkerület és a helyi önkormányzat is támogatta. Példaértékű, hogy a 6, 6 millió forintos önrészt a gyülekezet tagjainak adományai fedezték.

Az ünnepi alkalmon Gajda Péter, a XIX. kerület polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben